දිවි නැගුම

බැනරය

සම්බන්ධීකරණ තොරතුරු

දුරකථන අංකය

055-2288274

ෆැක්ස් අංකය      

055-2288622
    
ලිපිනය        
ප්‍රාදේශීය සභාව, පස්සර
    
ගරු සභාපතිතුමා

055-2288622
077-1849092

ලේකම්

055-2288274
077-8836117
    
විද්‍යුත් ලිපිනය

passaraps@sltnet.lk   

ඔබගේ ප්‍රතිචාර

පස්සර ප්‍රාදේශීය සභාවේ සේවා පිළිබද ඔබගේ අදහස කුමක්ද
 

මෙහි පැමිණි ගණන

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
පී.ඩී.එෆ් (PDF) මුද්‍රණය ඊ-තැපැල

පස්සර ප්‍රාදේශීය සභාව ඔබ සාදරයෙන් පිළිගනියි.

     alt

පස්සර ප්‍රාදේශීය සභාව ඌව පළාතේ බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ පස්සර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයට අයත් ය. ආරම්භයේ මෙය සුළුනගර සභාවක් ලෙස පැවතියද 1987 ප්‍රාදේශීය සභා සංස්ථාපනය කිරිමෙන් පසු ලුණුගල මැටිගහතැන්න යන උපකාර්යාලද ඇතුලත් වන සේ පස්සර ප්‍රාදේශීය සභාව නමින් වෙනමම ප්‍රාදේශිය සභාවක් පිහිටුවා ඇත. දැනට පස්සර මැතිවරණ කොට්ඨාශය තුල පස්සර හා ලුණුගල නමින් ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාල 2ක් ඇති කිරිම නිසා 2010 පළාත් පාලන මැතිවරණයෙන් පසු පස්සර හා ලුණුගල නමින් ප්‍රාදේශීය සභා 2ක් ලෙස ස්ථාපනය කර ඇත.
      මෙම ප්‍රාදේශීය සභාව දීර්ඝ ඉතිහාසයකට උරුමකම් කියන අතර මේ දක්වා විවිධ දේශපාලන අධිකාරියන් යටතෙ පාලනය කරමින් ප්‍රදේශයේ ජනතාවට සුවිශේෂි මෙහෙවරක් කර ඇත. වර්තමානයේ ගරු සභාපති ලෙස කටයුතු කරන්නේ එම්.ඒ කාදර් මැතිතුමායි. දැනට මෙහි ජනගහනය 53313ක් පමණ වේ. ව.කි.මි. 124.11 විශාලත්වයකින් යුතු ප්‍රාදේශිය සභා බල සීමාව තුල දෛනිකව නගරය ප්‍රයෝජනයට ගන්නා පිරිස 18000කට වඩා අධිකය. ස්ථිර අනුමත කාර්ය මණ්ඩලය 28ක් වන අතර ආදේශක කාර්ය මණ්ඩලය 29ක් පමණ වේ.

ගරු සභාපතිතුමාගේ පණිවිඩයalt

පස්සර ප්‍රාදේශීය සභා බල ප්‍රදේශය තුල ක්‍රියාත්මක කරන අප ප්‍රාදේශීය සභාව යහපාලනය තුලින් පොදු ජනතාවට යහපත් සේවයක් සැපයීමත්, ජනතාවගේ පරිපාලන, යටිතල පහසුකම් හා සංවර්ධන කටයුතු කෙරෙහි ප්‍රමුඛතාවයක් ලබාදෙමින් විශිෂ්ඨ වු සේවාවක් සැපයීම මාගේ අරමුණයි.  අතිගරු ජනාධිපතිතුමන්ගේ මහින්ද වින්තන සංකල්පය යටතේ ආර්ථීක සංවර්ධන ගරු අමාත්‍ය බැසිල් රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ විශේෂ වැඩසටහනක් වන ප්‍රාදේශීය සභා අන්තර් ගම්මාන සංවර්ධන වැඩසටහන යටතේ ආයතන සංවර්ධනය සහ පොදු ජනතාවගේ අවශ්‍යතාවයන් සහ පොදු සේවාවන් වෙනුවෙන් ප්‍රමුඛත්වයක් දි නිත්‍යානුකූලව එම කටයුතු කිරිමට ලැබිම මා භාග්‍යක් කොට සලකමි.

 

 

ලේකම්තුමියගේ පණිවිඩය

ප්‍රධාන පරිපාලන නිලධාරිනිය වශයෙන් ආයතනයේ උන්නතිය වෙනුවෙන් පළාත් පාලන ප්‍රතිසංස්කරණයෝජනාඇතුලු නීතිමය අවශ්‍යතාවයන් තෝරාබේරාගෙන ජනතා අභිලාෂයන් මුදුන්පත් කරලීමටයහපාලනයෙන් යුතු හෙටදවසක් සදහා දායකවීම මාගේ ඒකායන අරමුණ වේ                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

                                                                                                                                                                                                  

මෙහෙවර ප්‍රකාශය

තිරසාර සංවර්ධනයක් උදෙසා ව්‍යවස්ථාපිතව පැවරි ඇති බලතල ප්‍රකාරව ප්‍රදේශයේ පවතින සීමිත සම්පත් ඵලදායිව සහ කාර්යක්ෂම යොදා ගනිමින් ප්‍රදේශයේ ජනතාවගේ ජීවන තත්ත්වය නංවාලීමට දායක වීම.

 

 

දැක්ම - යහපාලනයක් තුලින් විශිෂ්ඨ වු පොදු සංවර්ධනයක්